img
19/03/2561

วท.แม่สอดวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ

วท.แม่สอดวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 อ.ณัฐพร สอนนา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่ตาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 อ.ณัฐพร สอนนา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 16 มีนาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending