img
19/03/2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรเรื่อง "กฏหมายของบุคลากรทางการศึกษา "

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรเรื่อง "กฏหมายของบุคลากรทางการศึกษา "


วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวต้อนรับบุคลากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยมีนายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายประมวล เรืองศรี เป็นวิทยากร ให้ความรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร เรื่อง " กฏหมายของบุคลากรทางการศึกษา " ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561ณ ห้องประชุม1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวต้อนรับบุคลากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 16 มีนาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending