img
25/03/2561

พิธีเปิดศูนย์Fix it center Thailand 4.0 ณ อบต.แม่กาษา ต.แม่กาษา อำเภอแม่สอด

พิธีเปิดศูนย์Fix it center Thailand 4.0 ณ อบต.แม่กาษา ต.แม่กาษา อำเภอแม่สอด


ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองนายก อบต. แม่กาษา นายถนอม สอนไว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนครั้งนี้ โดยมีนายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์โครงการ

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 23 มีนาคม 2018

ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending