img
02/04/2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ


ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ในตำแน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพ ขึ้นอยู่กับผลปฏิบัติงาน (หลังจากผ่านการทดลองงาน 3 เดือน)
ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending