img
18/04/2561

27 มีนาคม 2561 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

27 มีนาคม 2561 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา


วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ร่วมด้วยผู้บริหาร และครูสาขาวิชาการโรงแรม ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก ณ ห้องประชุม1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ร่วมด้วยผู้บริหาร และครูสาขาวิชาการโรงแรม...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 27 มีนาคม 2018

ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending