img
18/04/2561

30 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้าน ทวิภาคี

30 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้าน ทวิภาคี


วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้าน ทวิภาคี ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมป์) จ.นครปฐม วันที่ 30-31 มีนาคม 2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 30 มีนาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending