img
18/04/2561

4 เมษายน 2561 วท.แม่สอด ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

4 เมษายน 2561 วท.แม่สอด ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้


วันที่ 4 เมษายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม และบุคลากรทางการศึกษา วท.แม่สอด ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้บนพื้นที่สูงสำหรับนิสิตโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต2 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมรดน้ำดำหัว รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม และบุคลากรทางการศึกษา วท.แม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 3 เมษายน 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending