img
18/04/2561

5 เมษายน 2561 วท.แม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของ นักศึกษา (H.C.T.C.)

5 เมษายน 2561 วท.แม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของ นักศึกษา (H.C.T.C.)


วันที่ 5 เมษายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ร่วมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของ นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร (H.C.T.C.) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบทวิภาคี

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ร่วมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 4 เมษายน 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending