img
18/04/2561

10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์)

10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์)


วันที่ 10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์) ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์) ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 10 เมษายน 2018

ภาพรวมบรรยากาศการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง วันที่ 10 เมษายน 2561 ของเราชาววิทยาลัยเทคนิคแม่สอดค่ะ

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 10 เมษายน 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending