img
26/04/2561

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนในโครงการอาชีวะ(พระดาบส)

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนในโครงการอาชีวะ(พระดาบส)


วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนในโครงการอาชีวะ(พระดาบส) ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินโครงการอาชีวะ(พระดาบส) ตำแหน่งครูพิเศษสอน(สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา และตำแหน่งครูพิเศษสอน(สาขาวิชาช่างยนต์) 1 อัตรา เงินเดือน 8,340 บาท พร้อมค่าครองชีพขึ้นอยู่กับผลปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending