img
04/05/2561

ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการโรงแรม

ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการโรงแรม


ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1. ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา 2. ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา โดยครูพิเศษสอนอัตราเงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานหลังจากผ่านงานทดลอง 3 เดือน
ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending