ข่าวอัพเดท

วท.แม่สอด ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Admin 11/05/2561 ข่าวประกาศ
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์(โครงการอาชีวะสร้างฝีมือ) จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาช่างยนต์ (โครงการอาชีวะสร้างฝีมือ) จำนวน 1 อัตรา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันพฤหับดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือกดังเอกสารแนบดังนี้