ข่าวอัพเดท

7 พ.ค. 2561 ฝึกอบรมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นคอมพิวเตอร์ฯ

Admin 18/05/2561 กิจกรรมภายใน
การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นคอมพิวเตอร์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ระหว่างวันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางะรรมชาติ...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 8 พฤษภาคม 2018