10 พ.ค. 2561 วท.แม่สอด จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปีที่ 1

Smiley face

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแมสอด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแมสอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ 10 พฤษภาคม 2018

Recent Post