ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาอิเล็กฯและเจ้าหน้าที่งานบัญชี

Admin 18/05/2561 ข่าวประกาศ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาอิเล็กฯและเจ้าหน้าที่งานบัญชี ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวดด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน หรือเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ 1. ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่งานบัญชี 1 อัตรา 21 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบดังนี้