ข่าวอัพเดท

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่งานบัญชี

Admin 01/06/2561 ข่าวประกาศ
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี 1 อัตรา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือกดังเอกสารแนบดังนี้