24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกผู้กำกับฯ

Smiley face

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกทบทวน สำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมานี้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกทบทวน สำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมานี้

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018

Recent Post