ข่าวอัพเดท

24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกผู้กำกับฯ

Admin 28/06/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกทบทวน สำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมานี้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้เข้ารับการฝึกทบทวน สำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมานี้

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018