ข่าวอัพเดท

26 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( EDR )

Admin 28/06/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( EDR ) ให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018