ข่าวอัพเดท

คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฯ

Admin 28/06/2561 กิจกรรมภายใน
คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับครูวิชาชีพ จาก Hpa-an Government High School (GTHS) ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 9 - 29 พฤษภาคม 2561 และร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูฝึกวิชาชีพในสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการฝึกอบรมในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อจะนำความรู้ไปฝึกแก่นักเรียนที่ประเทศเมียนมาต่อไป

คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับครูวิชาชีพ จาก Hpa-an...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018