31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Smiley face

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018

Recent Post