ข่าวอัพเดท

31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Admin 28/06/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018