ข่าวอัพเดท

21 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครูสามัญและ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Admin 28/06/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และคณะทีมงาน เดินทางมามอบ เงินทุนสนับสนุนด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคของเรายังมี นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี และทวิศึกษา ในโรงเรียนต่างๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมไหว้ครูสามัญ และไหว้ครูช่างประจำปี 2561 อีกด้วย

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018