ประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน-บัญชี 1 อัตรา

Smiley face

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร

Recent Post