ข่าวอัพเดท

25 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp )

Admin 20/09/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp ) เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษด้านทักษะต่าง ๆ ให้แก่ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติิจาก นายเดโชวัติ ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีท่านรองผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย คณะครูร่วมด้วย ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp )...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2018