ข่าวอัพเดท

5 กรกฏาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุศิริ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงฯ

Admin 20/09/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลง และดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด