ข่าวอัพเดท

12 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วม ต้อนรับ คณะตรวจราชการตามนโยบาย

Admin 20/09/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ต้อนรับ คณะตรวจราชการตามนโยบาย และโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติตรวจราชการงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในการพบปะครั้งนี้ ทางคณะครูได้สรุปผลการดำเนินการตรวจราชการตามนโยบายของการศึกาาธิการ ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มา ณ ที่นี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาเซียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ต้อนรับ คณะตรวจราชการตามนโยบาย...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018