ข่าวอัพเดท

19 กรกฎาคม 2561 โครงการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

Admin 20/09/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โครงการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2561 รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โครงการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2561 รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2018