ข่าวอัพเดท

19 กรกฎาคม 2561 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2561

Admin 20/09/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่เราชาววิทยาลัยเทคนิคแม่สอดร่วมด้วย ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความสะอาด น่าอยู่ และสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบอาคาร สถานที่เรียนอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการยอดเพชร แพรน้อย กล่าวปิดกิจกรรม และมอบอุปกรณ์ในโครงการครั้งนี้ด้วย ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่เราชาววิทยาลัยเทคนิคแม่สอดร่วมด้วย...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2018