ข่าวอัพเดท

21 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Admin 20/09/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการประเมินตนเอง และการจัดทำแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAND) : การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและแผนการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2561 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายชลอ การทวี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018