ข่าวอัพเดท

26 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์

Admin 20/09/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ โดย รพ.แม่สอด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ โดย รพ.แม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018