23-29 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ

Smiley face

วันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ หลง หลิน เกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561

วันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ หลง หลิน เกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018

Recent Post