ข่าวอัพเดท

2 สิงหาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แม่สอด) เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

Admin 20/09/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายสุชิน ประวิตรกุล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แม่สอด) เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยมี นางธนภรณ์ สีสุก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายสุชิน ประวิตรกุล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แม่สอด) เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2018