ข่าวอัพเดท

7 สิงหาคม 2561 เป็นเจ้าภาพโครงการการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรลูกเสือวิสามัญ ภาคเหนือ

Admin 20/09/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรลูกเสือวิสามัญ พ.ส.น.อ. ภาคเหนือ โดยมี ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ กล่าวต้อนรับ ระหว่างวันที่ 7- 9 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรลูกเสือวิสามัญ ...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2018