ข่าวอัพเดท

10 ส.ค. 61 การฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ หลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด อาชีวศึกษา

Admin 20/09/2561 กิจกรรมภายใน
วันที่ 10 ส.ค. 61 การฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พ.ส.น.อ.ภาคเหนือ หลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561

วันที่ 10 ส.ค. 61 การฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พ.ส.น.อ.ภาคเหนือ หลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018