ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ

Admin 20/09/2561 กิจกรรมภายใน
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่13 “บัวหลวงเกมส์” โดยเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ 1. มวยสากลสมัครเล่น รุ่น75 Kg เหรียญเงิน นายนัฐภูมิ ชาติชา นักกีฬา นายยอดเพชร แพรน้อย ผู้จัดการทีม. นายสัญชัย. กาวิน ผู้ฝึกสอน นายเฉลิมชนม์ พินิจวงษ์ ผู้ช่วยครู ฝึกสอน 2.เปตองหญิงเดี่ยว เข้าร่วมแข่งขัน นางสาวอมรา อินทะยศ. นักกีฬา นางสาวภีรนีย์ ประทุมพวง ผู้ฝึกสอน

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018