13 กันยายน 2561 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน

Smiley face

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน โดยมีนายเฉลิมชนม์ พินิจวงษ์ หัวหน้างานระบบทวิภาคี กล่าวต้อนรับ ณ ลานกิจกรรม เดโชวัต ทักคุ้ม

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 12 กันยายน 2018

Recent Post