ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2561

Smiley face

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดรับสมัครผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ท่านใดสนใจเชิญสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

Recent Post