ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2562

Admin 20/9/2561 0:00:00 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดรับสมัครผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ท่านใดสนใจเชิญสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป