วท.แม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน 3 อัตรา

Smiley face

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาพม่า 1 อัตรา 2. ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำสาขาช่างไฟฟ้า 2 อัตรา

Recent Post