ข่าวอัพเดท

วท.แม่สอด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทวิศึกษาระบบทวิภาคี 1 อัตรา

Admin 30/09/2561 ข่าวประกาศ
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้จำนวน 1 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเจ้าที่งานทวิศึกษาระบบทวิภาคี 1 อัตรา