ข่าวอัพเดท

วท.แม่สอด ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้า ภาษาพม่า และเจ้าหน้าที่งานระบบทวิภาคี

Admin 19/10/2561 ข่าวประกาศ
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลในตำแหน่งดังนี้ 1 ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา 2. ครูพิเศษสอน วิชาภาษาพม่า 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่งานการศึกษาระบบทวิภาคี 1 อัตรา บัดนี้วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้สรรหาบุคคลตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้บุคคลที่มีรายชื่ออันดับที่ 1 เข้ารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด