วท.แม่สอด ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างยนต์

Smiley face

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างยนต์ อย่างละ 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารข้างต้น

Recent Post