ข่าวอัพเดท

วท.แม่สอด ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างยนต์

Admin 02/11/2561 ข่าวประกาศ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอนสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างยนต์ อย่างละ 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารข้างต้น