ข่าวอัพเดท

20 กันยายน 2561 พิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน

Admin 15/01/2562 กิจกรรมภายใน
พิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

พิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา วันที่ 20 กันยายน 2561

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018