ข่าวอัพเดท

27 กันยายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Fix it Center Thailand 4.0

Admin 15/01/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 27 กันยายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Fix it Center Thailand 4.0 โดยมีนายยอดเพชร แพรน้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีนางทิพย์ ใจต๊ะเสน หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลแม่กุ กล่าวขอบคุณ ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ เทศบาลตำบลแม่กุ

<div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/maesod.tak.71/posts/307552253379170" data-width="500" data-show-text="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/maesod.tak.71/posts/307552253379170" class="fb-xfbml-parse-ignore"><p>วันที่ 27 กันยายน 2561 
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Fix it Center...</p>โพสต์โดย <a href="https://www.facebook.com/maesod.tak.71">งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด</a> เมื่อ&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/maesod.tak.71/posts/307552253379170">วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน  2018</a></blockquote></div>