27 กันยายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Fix it Center Thailand 4.0

Smiley face

วันที่ 27 กันยายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Fix it Center Thailand 4.0 โดยมีนายยอดเพชร แพรน้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีนางทิพย์ ใจต๊ะเสน หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลแม่กุ กล่าวขอบคุณ ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ เทศบาลตำบลแม่กุ
<div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/maesod.tak.71/posts/307552253379170" data-width="500" data-show-text="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/maesod.tak.71/posts/307552253379170" class="fb-xfbml-parse-ignore"><p>วันที่ 27 กันยายน 2561 
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Fix it Center...</p>โพสต์โดย <a href="https://www.facebook.com/maesod.tak.71">งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด</a> เมื่อ&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/maesod.tak.71/posts/307552253379170">วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน  2018</a></blockquote></div>

Recent Post