ข่าวอัพเดท

17 ตุลาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ และนางสุกัญญา แสงจุ่น ประชุมครูและเจ้าหน้าที่

Admin 15/01/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียน-นักศึกษา ณ หอประชุม1

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018