ข่าวอัพเดท

12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูเข้าต้อนรับท่านรองผู้อำนวย สุกัญญา แสงจุ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Admin 15/01/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าต้อนรับท่านรองผู้อำนวย สุกัญญา แสงจุ่น ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าต้อนรับท่านรองผู้อำนวย สุกัญญา แสงจุ่น ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2018