23 ตุลาคม 2561 คณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราชและถวายพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

Smiley face

23 ตุลาคม 2561 คณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราชและถวายพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราชและถวายพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2018

Recent Post