ข่าวอัพเดท

1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายยอดเพชร แพรน้อย

Admin 15/01/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมแสดงความยินดีกับนายยอดเพชร แพรน้อย ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นางสุกัญญา แสงจุ่น ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และอาจารย์อำนาจ รอดมา ย้ายกลับภูมิลำเนาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมแสดงความยินดีกับนายยอดเพชร แพรน้อย...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018