ข่าวอัพเดท

26 ตุลาคม 2560 คณะท่านผู้บริหาร คณะครู ฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Admin 11/12/2560 กิจกรรมภายใน
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะท่านผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง นักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค ณ วัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก