ข่าวอัพเดท

13 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม ประชุม

Admin 15/01/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และสุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก (ภาพ:งานประชาสัมพันธ์เทคนิคตากและงานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร ครู...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018