29 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช

Smiley face

29 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ ร่วมต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ ร่วมต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดโชวัต ทักคุ้ม

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018

Recent Post