ข่าวอัพเดท

13 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการโรงแรมให้การต้อนรับ นางสาวรัชดาพร คำทอง คณะ บ. ดิ ออริจินัลฟาร์ม จำกัด

Admin 15/01/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาพร คำทอง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะ บ. ดิ ออริจินัลฟาร์ม จำกัด (ร้านอาหารสไตลญี่ปุ่น) แบรนด์ โชนัน เพื่อรับความรู้ และรับการแนะแนวการรับนักเรียนนักศึกษาสาขาการโรงแรมเข้าร่วมฝึกงาน ด้านความร่วมมือทวิภาคี ณ หอประชุม ๑

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาพร คำทอง...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018