13 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการโรงแรมให้การต้อนรับ นางสาวรัชดาพร คำทอง คณะ บ. ดิ ออริจินัลฟาร์ม จำกัด

Smiley face

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาพร คำทอง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะ บ. ดิ ออริจินัลฟาร์ม จำกัด (ร้านอาหารสไตลญี่ปุ่น) แบรนด์ โชนัน เพื่อรับความรู้ และรับการแนะแนวการรับนักเรียนนักศึกษาสาขาการโรงแรมเข้าร่วมฝึกงาน ด้านความร่วมมือทวิภาคี ณ หอประชุม ๑

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาพร คำทอง...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018

Recent Post